‘ÇARKLAR DÖNECEK’ DEMEKLE OLMUYOR

23 06 2022
400 kez okundu
kiyikose@devrimgazetesi.com.tr
DİSK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dairesi, salgının ikinci yılında Covid-19 ile işçi sağlığı ve iş güvenliği politikaları değerlendirme raporu yayınladı. Buna göre: “Ülkemizde hali hazırda çökmüş işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemi, salgının sonuçları ile neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır.
Ne yazık ki Covid -19 salgınıyla geçen iki yılın sonunda siyasal iktidar ‘çarklar dönecek’ politikasıyla sermayenin taleplerini harfiyen yerine getirdi. İnsan onuruna yaraşır iş için adım atmayan iktidar, sermayeye her türlü korumayı sağladı ve salgınla mücadele bunu bir başarı olarak göstermeye çalıştı. Bütün bu yaşananların ve yaşanacak olanların önüne geçmenin yolu, ülkemizde sendikal hareketin gücünün büyümesi ve etkin biçimde örgütlenmesidir. Çalışma yaşamında güvencesizlik, kuralsızlık ve esnek çalışma biçimlerine karşı verilecek kararlı mücadele, bu özelliklere sahip bir sendikal harekete yönelimin en önemli kanalı olacaktır.
Buradan hareketle, sendikal örgütlenmenin önündeki bütün engellerin ortadan kaldırılması için mücadele olmazsa olmaz önemdedir. Aynı zamanda, işyerlerinde sendikal müdahalenin toplumsal bir denetim mekanizması olarak yaşama geçirilmesi, hem örgütlenme hem güçlü bir sendikacılık hem de kamusal bir işçi sağlığı ve iş güvenliği için önemli bir dayanak noktasıdır.
Orta vadede, sağlık, güvenlik ve çevreyle ilgili özerk-demokratik bir kurumsal yapının sendikalar, meslek oda ve birlikleri ve üniversiteler ile birlikte yaşama geçirilmesi çabası daha da önemli hale gelmiştir. Ancak çok daha önemlisi örgütlü ve güçlü bir sendikal mücadelenin böylesi kurumsal ortaklaşmayı sağlayabilecek politikalar yaratabilmesi ve bu hedef etrafında bütünleşebilmesidir.
Bu hedefler somut bir gerçekliğe büründüğünde, devletin denetim ve yaptırım fonksiyonları da işlevli hale sokulabilir. İlgili meslek oda ve birliklerinin sürecin içinde aktif olarak yer alması, kamusal bir işçi sağlığı ve iş güvenliğinin olmazsa olmaz koşulu olarak düşünülmelidir.”

///////

‘TERCİHİM TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ’

Tekstil ve hazır giyim ihracatçı birlikleri, sektörün gelecek vizyonu ile örtüşecek nitelikli mühendisler yetiştirmek üzere, 2019 yılında başlattıkları proje ile tekstil mühendisliğini tercih eden başarılı öğrencilere asgari ücret tutarında burs imkânı sağlıyor. Bu sosyal sorumluluk projesinin tekstil mühendisliği bölümünde eğitimini sürdüren 200’ü aşkın öğrenci her ay asgari ücrete kadar burs desteğinden faydalanıyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda daha da önem kazandı.
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe; Türkiye genelinde 14 üniversitede toplam 463 kontenjanı bulunan bölüm mezunlarının kolayca iş bulabildiklerine dikkat çekiyorlar.
İTHİB ile İHKİB koordinasyonunda bir araya gelen 11 İhracatçı Birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) tarafından, 2019 yılında başlatılan “Tercihim Tekstil Mühendisliği” burs projesi devam ediyor.
BURSTAN YARARLANMA ŞARTLARI
- Proje kapsamında üniversite sınavında ilk 80 bine giren ve ilk 5 tercihinden birini tekstil mühendisliği seçerek bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere burs veriliyor.
- İlk beş tercihinden biri Tekstil Mühendisliği olan ve ilk 20 bine giren öğrencilere asgari ücret,
- 20 ile 50 bin arasındakilere asgari ücretin yüzde 70’i,
- 50 ile 80 bin arasında yer alan adaylara ise asgari ücretin yüzde 50’si oranında burs veriliyor.
- Proje kapsamında herhangi bir sayı sınırı olmaksızın kriterleri sağlayan tüm öğrenciler, üniversitelerin hazırlık bölümleri de dâhil olmak üzere lisans eğitimleri boyunca burs almaya hak kazanıyor.

- Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde öğrencilere en az bir dönem üretim fabrikalarında uygulamalı eğitim programı uygulanıyor. 

Whatsapp
google_160x600