Ali Arslan

Edirne'nin alınma ihtimali tamamen ortadan kalktı

Edirne'nin alınma ihtimali tamamen ortadan kalktı

Bulgar ordusu 5 Şubat’ta Çatalca'daki doğu ordularına saldırıya başlayarak 2. Çatalca Muharebeleri’ni başlattı. Bulgar ordusu savunma hâlinde iken Osmanlı İmparatorluğu’na karşı saldırıya başlamışlard...
Balkan Devletleri Edirne'yi vememek için ayak diredi

Balkan Devletleri Edirne'yi vememek için ayak diredi

İkinci Çatalca Muharebesi 3 Şubat 1913’ten başlayıp Londra Antlaşması’nın imzalanmasına kadar süren döneme kadar Bulgarlar ile Osmanlı İmparatorluğu arasında İstanbul için yapılan bir dizi çatışmalar ...
Bulgarlar İstanbul'u almak istiyordu!

Bulgarlar İstanbul'u almak istiyordu!

Bu muharebe bütün Balkan Savaşı boyunca hatta kurulduğu 1878 tarihinden bu zamana kadar Bulgar ordusunun yenilgiye uğradığı tek büyük muharebedir.
Bulgar askerleri Osmanlı tabyasını kılıçtan geçirdi

Bulgar askerleri Osmanlı tabyasını kılıçtan geçirdi

Donanmanın topçu desteği Bulgar ordusuna fazla zarar vermese de Bulgar askerlerinin moralini olumsuz olarak etkilerken, Osmanlı piyadesinin moralini arttırdı. Saat 17.00 sıralarında Osmanlı karşı taar...
Askerlerin arasında kolera yaygınlaştı

Askerlerin arasında kolera yaygınlaştı

Bütün bu birliklerle birlikte; Çatalca Muharebesi’ne girecek Bulgar ordusunun mevcudu 3.025 subay, 173.326 asker, 118,092 tüfek, 146 makineli tüfek, 460 toptan oluşmaktaydı.
Çorlu'yu savunamadılar

Çorlu'yu savunamadılar

Ertesi sabah tüm ordu Çorlu’dan geçmişti ve Türkler savunmaya geçmeyi asla düşünmemişlerdi. Yolculuk sırasında bagajını bulacağını uman Ward Pilcher Türkler’in Silivri’ye yöneldiklerini bildirdi. Ostl...
Umut dolu planlar

Umut dolu planlar

Mahmut Muhtar Paşa kuvvetlerinin Vize’ye o düzenli bir biçimde girmelerine karşın, gece olur olmaz disiplinden çıkmışlardı. Böyle iyi donanımlı, eğitimli askerlerin, arkalarındaki ülkenin artık saldır...
Salih Paşa'nın komutasına katılacaktık

Salih Paşa'nın komutasına katılacaktık

Trakya’da bir savaş fotoğrafçısı olarak görev yapan Herberk F. Baldwin’in 100 yıl önce yazdığı anılar...
Düşman geri çekiliyordu

Düşman geri çekiliyordu

HOŞ olmayan bir duruma düştüğümüzü anlamıştık, kaybolduğumuzu anlayarak pusula yardımıyla yolumuzu bulmamızı sağlayan asker arkadaşımız olmasaydı, öyle daha çok yol alacaktık. Yaptığı saptamalar doğru...
Düşman karşılık verdi

Düşman karşılık verdi

Tüm tepeye doğru baktığımızda, tüm yamacın, geri çekilmekte olan birliklerin geçmiş olduğu dik ve dar köprüye doğru kargaşa içinde hücum eden insanlarla kaynadığını gördük. Uzaklardan köprüye doğru hı...
Türk bataryaları gümbürdüyordu

Türk bataryaları gümbürdüyordu

KARIŞTIRAN’da gün doğuşu görkemli bir manzara oluşturuyordu. Güneş, uzaktaki bir caminin arkasından bizi selamlıyor, güzel bir gün olacağına söz verircesine aşağı vadide, hızla altın renginin tonların...
Köyün tümü yanıyordu

Köyün tümü yanıyordu

1 Kasım 1912 - SABAH erken saatlerde Nazım Paşa, Abdullah Paşa’ya bağlı I. Şark Ordusu’na bağlı kuzeydeki grubun II. Şark Ordusu adını alması kararını vererek Mahmut Muhtar Paşa’yı memnun etmek için d...
Yardım için geç kaldılar

Yardım için geç kaldılar

ABDULLAH Paşa birlikleri yenildikten sonra, muharebe kuzeyde şiddetini kaybederek devam etmiştir. Bulgar General Dimitrief I. Ordu’yu taarruza geçirmek üzere Ayvalı’ya, 1 Kasım’da da Lüleburgaz’a geç...
İkinci gün merkez çöktü

İkinci gün merkez çöktü

30 Ekim’de bu bölgede (Bulgarların sağ kanat gücü) Türk güçleri 18000 Tüfek, 1000 kılıç, 44 top’a sahipti. Bulgar güçlerinde 30000 Tüfek, 2400 kılıç, 108 top vardı.
FİRMA REHBERİ
Enerji
Bilişim
Tekstil