‘YAŞASIN 29 EKİM BAYRAMIMIZ’

28 10 2020
496 kez okundu
kiyikose@devrimgazetesi.com.tr

KARANLIKTAN AYDINLIĞA ÇIKIŞ YOLU

29 Ekim 1923’te, sömürgeciliği meslek edinmiş egemen güçlerin yeryüzünden silmeye kalkıştıkları ulusumuz; Mustafa Kemal ve arkadaşlarının önderliğinde benzersiz bir kahramanlık destanı ile karanlıktan aydınlığa çıkmıştır.

Mustafa Kemal’in yokluklardan çıkarıp, dönemin tüm emperyalist güçlerini dize getirerek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, 97 yıldır kuruluşundan bu yana hedefini, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve onu aşmak biçiminde ortaya koymuştur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı, demokrasiye geçişi de içeren yapısal dönüşüm sürecinin temeline ise demokrasinin ve çağdaşlığın olmazsa olmazı lâiklik ilkesini yerleştirilmiştir.

Atatürk, "Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır" sözüyle izlenmesi gereken yolu on yıllarca önce göstermiştir.

18 yıllık AKP yönetiminin hatalı politikaları sonucu ülkemiz ve Cumhuriyetimiz içeriden ve dışarıdan büyük tehdit altındadır.

Bugün; her zamankinden daha fazla milli birlik ve beraberliğe, sağduyuya sahip olmamız gereken günler yaşamaktayız. Laik demokratik Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme, milli birlik ve beraberliğimizi gösterme günüdür.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadığımız bugün, bizi millet yapan değerlerimizin daha gür sesle yüceltileceği, geçmişte olduğu gibi tek yürek olarak haykırılacağı, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakacağımız gündür.

Evet, bu duygularla şunu demek istiyoruz:

Cumhuriyetimizin 97. yaşında; iç ve dış düşmanlara rağmen hukukun ve adaletin hakim olduğu aydınlık bir Türkiye yolunda, korkusuz ve ödünsüz bir şekilde mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur…

Yaşasın, Laik Türkiye Cumhuriyeti.

Yaşasın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız.


KADIN HAKLARI MÜCADELESİNDE YENİ BİR İMECE

Türkiye Cumhuriyeti 2. Yüzyıla giderken, giderek gericileşen iktidar politikaları ile eğitim sistemimizden, hukuk sistemimize kazanılmış tüm hakları geriye çekerek, kadını- erkeği ile hepimiz için nefes alınamaz bir ortam yaratmıştır. Gerçekleri söylemenin “suç” sayıldığı günümüzde, susmayan ve haklarını kuvvetle arayan kadın örgütleri arasında yeni bir soluk olmak için örgütlenmiş bulunuyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği sıralamasında 150 ülke arasında 130.sırada olduğumuz, on kadınımızdan ancak üçünün istihdama katılabildiği, sosyal güvencesiz çalışma koşullarının en çok kadınlara reva görüldüğü, ekonomik ve fiziksel şiddetin kadın yoksulluğunu iki kat artırdığı bu karanlık tabloyu elbette değiştireceğiz.

Hem doğa hakları, hem insan haklarına adadığımız bu dikim. “Ekim “ayının adı ile de denk düşüyor. Bir derneğin kuruluşu da, toprağa tohum ekmek gibidir. Eşitlikçi ve adil bir düzen içinde, yaşam hakkımız için, bilimsel ve laik bir eğitim için, evde, okulda, işte, sokakta, siyasette eşit haklar için, yurttaşlık haklarımızı eksiksiz kullanabilmek için 1923’ün aydınlanma geleneğine sahip çıkmak için güçlerimizi birleştiriyoruz. Amacımız tüzüğümüzde şu cümlelerle açıklanıyor:

“Dünya ve ülkemiz kadın hareketinin ve Cumhuriyet Devrimleri’nin kadının toplumsal yaşama eşit katılımı için açtığı yolu izleyerek genelde insan hakları, özelde kadının insan haklarını savunmak, geliştirmek, toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci yaratmak, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin gereklerine uygun olarak, yasal planda ve yaşamın içinde (ev - okul - iş - sosyal - siyasal alanda) kadınların statüsünü yükseltmek, kadın ve çocukların her türlü şiddetten korunması için çalışmaktır.”

Derneğimize, yüz yılı aşkın kadın mücadelesi yol gösterecek, bu imeceye tüm kadın arkadaşlarımızı davet ediyoruz.

29 Ekim Kadınları Yönetim Kurulu adına
Şenal Sarıhan

Whatsapp
google_160x600