YALÇIN BAYER İLE SOHBET…

10 08 2020
839 kez okundu
halit.celikbudak@gmail.com

Sohbet ettiğim dostumu tanıtmaya gerek yok… Onu herkes tanır… Gazetecilerin duayeni meslektaşım Yalçın Bayer’den bahsediyorum… Geçtiğimiz gün beraber Çorlu’da buluştuk… Çorlu’nun üç kuşak yerlilerinden ortak dostumuz sanayici Mehmet Diktaş davet etmişti... Yalçın Bayer de birkaç kuşak Çorlulu… Her iki dostum Çorlu’nun simgeleridir…

****

Bayer’in babası bir dönemler ünlü kadın terzisi Rifat Bey… Ona manto, tayyör vesaire diktirmek için kalkıp İstanbul’dan bile gelirlermiş… Annesi Hacer Hanım da Çorlulu… Baba tarafı Romanya Dobruca'dan... 1932'de Köstence üzerinden Çorlu'ya gelmişler... Anne tarafı Gilan/Kosova’dan...  Balkan savaşı başlayınca manga arabasıyla 15 günde Çorlu'ya gelmişler... Eşi Türkan Hanım'ın da anne tarafı Vizeli, baba tarafı da Batı Trakya/Gümücineli... Bayer ve Diktaş her ikisi de Çorlu’nun fahri elçileri…

****

Yalçın Bayer, mütevazi davranıp anlatmasa da babası rahmetli Terzi Rifat,  Atatürk’e tatbikat elbisesi dikmiş bir kişi… 17 Ağustos 1937’de Atatürk’ün katılımıyla Çerkezköy’de Trakya Askeri Manevraları yapılır…  Rıfat Bey o zaman Ermeni terzi Dikran Bey’in yanında kalfa olarak çalışıyormuş... Manevralar sırada Atatürk’ün mahiyetindeki görevliler Çorlu’ya gelip Atatürk’e acilen bir yedek tatbikat kıyafeti diktirmek isterler. Terzi Rifat da, görevli askerlerin getirdiği Atatürk’ün bir kıyafetinden ölçü alır.  Ustası Dikran Bey’le yeni kıyafeti dikip teslim ederler.

****

Yalçın Bayer, 1963'te beri meslekte… Yani 55 yılı aşkın gazeteci…  Meslekte rahmetli Burhan Felek için ‘Şeyh ül Muharririn’ derler… Yalçın Bayer de bu unvanı çoktan hak etmiş biri… Yani bilge gazeteci… Basın dünyasının ayaklı bir tarihi… Basın dünyasının ‘Yalçın abisi’…

****

Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde başlamış… Cumhuriyet’i Cumhuriyet yapan ekipten…  O dönem gazetenin yazı işleri müdürü yazar Cevat Fehmi Başkurt… Yalçın Bayer, müthiş bir habercidir… Her kademe de görev yapar… Cumhuriyet’in efsane haber müdürüdür… Gazeteci Ali Sirmen ‘Selam verdim, haber değildir deyu almadı’ sözünü Cumhuriyet’in efsane Haber Müdürü Yalçın Bayer için söylemiş… Onun için ‘konuştuğundan hızlı düşünen, aynı anda iki telefonla konuşup televizyon izleyebilen, bu arada karşısındakinden bilgi almak için soru yağmuruna tutabilen, her yönüyle eksiksiz bir gazeteci’ derler… Doğrudur… Bir dostu olarak hepsinin şahidiyim…

****

Cumhuriyet’te 29 yıl çalıştıktan sonra Hürriyet’e geçmiş... Ama bu geçiş öyle böyle değil… Onu kendi kadrolarına katmak için Hürriyet, (Ertuğrul Özkök/ Doğan Hızlan) Milliyet (Altan Öymen/ Umur Talu), Sabah (Zafer Mutlu/ Dinç Bilgin) gazeteleri arasında günlerce çekişme yaşanmış… Gazeteler arasında görüşmeler, gerginlikler, atışmalar yaşanmış Yalçın Bayer için… Sonunda kendini Hürriyet’te bulmuş…

****

Hürriyet’te yıllardır ‘Yeter Söz Milletin’ isimli köşesinde binlerce konuyu gün ışığına çıkaran, karar vericilerin ‘Bakalım bu konuda Bayer ne düşünüyor’ diye mutlaka okuduğu bir meslektaşım o… En son örneğini yeni yaşadık… Eski CHP Milletvekili, Cumhurbaşkanı eski adayı Muharrem İnce’nin partisinde huzursuz olduğunu herkes biliyordu ama yeni bir parti kurmak için harekete geçtiğini Yalçın Bayer duyurdu ilk kez Türkiye’ye… Türkiye’nin siyasi gündemini değiştiren bir yazıydı… Bu bir iddia değildi… Bu siyasilerin ona duyduğu güvenin açık bir işaretiydi anlayanlar için…

****

Dostum Yalçın Bayer ile her şeyi uzun uzun konuştuk sohbetimizde… Hepsini peyderpey yazacağım… Ortak dostumuz Mehmet Diktaş’ın Marmara Ereğlisi’ndeki çiftliğinde buluştuk… Mehmet davet etmişti bizi… Burası da tarihi bir yer… II. Abdülhamit’in başmabeyincisi Sadrazam Ragıp Paşa’nın bir dönemler sahip olduğu on bir çiftliğinden biri… Ragıp Paşa da ilginç biri… Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki Ragıp Paşa apartmanın tarihi de ilginç... Bu çiftlik Ege ve Karadeniz’den gelen rüzgarların anafor olduğu bir bölge… Hep beraber çiftlikteki bağlardan üzüm, tarlalardan sebze topladık… Hepsini yazacağım…

Whatsapp
google_160x600