TÜRKLER TARİHTE İLK DEFA ANADOLU’DA:

12.09.2018
386 kez okundu
imbik@devrimgazetesi.com.tr

Gözlemlediğim kadarıyla, bazıları Malazgirt savaşını ön plâna çıkararak; 30 Ağustos Zaferini gölgelemeye çalışıyor!
Öncelikle şunu söylemeliyim. Türklerin 1071 yılında Anadolu’ya girdikleri bilgisi yanlıştır ve ben bu işin doğrusunu “Keşan Tarihi” kitabımın son baskısının 31. ve 32. sayfalarında açıkladım. Gelin, bu sayfalara bir göz atalım:“Trakya’nın, Avrupa’nın ve hatta Anadolu’nun Türklerle tanışması, 1071 Malazgirt savaşı ile Türklerin Anadolu’ya girdikleri geniş bir kabul görmüş olsa da, gerçekte; Orta Asya’da yaşanan büyük göç sonrasına rastlar. Kimmerler:Yukarıda söylediğim gibi, bizlere bu güne kadar öğretilenlerin aksine Türkler Anadolu’ya ilk defa 1071’de Selçuklular döneminde gelmemiştir. Türklerin Anadolu’ya gelişleri çok önceki tarihlere rastlar ve bu tarih Kimmerler’e kadar uzanır. Kimmerler Kafkasları aşarak M.Ö. 714 yılında Orta Anadolu’ya doğru akınlara başladılar ve Adıyaman, Malatya, Nevşehir, Kayseri, Diyarbakır ve Sinop civarına kadar geldiler.
İskitler (Sakalar):Türk kökenli olan Kimmerler’den sonra gene, Türk kökenli İskitler M.Ö. 680 tarihinde Kafkasları aşarak, Anadolu’ya akınlar yapmışlar, o yıllarda Anadolu’da hakimiyetlerini sürdüren, Anadolu halklarıyla, Med’ler ve Persler’le mücadele etmişlerdir. Pers egemenliğine son veren İskender'den sonra Anadolu'da Roma egemenliği başlamıştır.”Evet, bir vatan kurmak ne kadar zorsa; o vatanı korumak ve üzerinde ilelebet yaşamak daha bir zordur. O nedenle; 30 Ağustos Zaferi Anadolu’nun yeniden kurtuluş ve kuruluşunun zaferidir.