TÜRKİYE’DEKİ KENTLER DE İKLİM LİDERLİĞİNE OYNAYABİLİR

16 05 2019
982 kez okundu
kiyikose@devrimgazetesi.com.tr

Dünyada 9 bin 400 kent iklim için harekete geçti. Türkiye’de iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimleri harekete geçmeye davet eden 350 Türkiye tarafından yürütülen İklim için Kentler kampanyası başladı. Kampanyayla birlikte yayımlanan İklim için Kentler: Yerel Yönetimlerde İklim Eylem Planı rehberine göre Avrupa Birliği’ndeki 885 kentin üçte ikisi salım azaltım ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum çalışması yapıyor. Dünyada iklim değişikliğiyle mücadele için çalışan 9 bin 400 kent, 20 bin civarında projeyi hayata geçiriyor. Türkiye’de henüz iklim eylem planını hazır 7 büyükşehir belediyesi var. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2022’ye kadar tüm büyükşehir belediyelerinin iklim eylem planlarını oluşturacaklarını öngörüyor.
İklim değişikliğine karşı ulusal boyutta atılacak somut adımların yanı sıra yerel yönetimleri de sorumluluk almaya çağıran “İklim için Kentler” kampanyası başladı. 350 Türkiye tarafından başlatılan kampanya, yerel yönetimlerin şu an içinde bulunduğu altı aylık stratejik planlama döneminde iklim değişikliğine karşı somut taahhütler vermesini ve iklim eylem planlarını oluşturmasını amaçlıyor.
Salt Galata’da Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği ile 350 Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kampanya lansmanı kapsamında düzenlenen “İklim Değişikliği Eylem Planları” panelinde konuşan Dr. Barış Gencer Baykan, yerel yönetimlerin iklim değişikliğine karşı harekete geçmesi için stratejik planlama döneminin önemine dikkat çekerek, Türkiye’de belediyelerin bu konuda geciktiğini ancak hala atabilecekleri adımlar olduğunu vurguladı. Baykan, belediyelerin iklim değişikliği ile mücadelede özellikle kentleri fosil yakıtlardan arındırma ve yenilenebilir enerji üretme konusunda adımlar atması gerektiğini belirtti.
Panel konuşmacılarından ve kampanyanın “İklim için Kentler: Yerel Yönetimlerde İklim Eylem Planı” rehberininin yazarı Dr. Baran Alp Uncu da iklim eylem planlarının, kentlilerin taleplerini karşılayacak şekilde katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmasının öneminin altını çizdi. Lansmanda ayrıca İBB Sistem Geliştirme Şefi Seda Özdemir ve Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer, kendi belediyelerinin iklim eylem planlarını nasıl hazırladıklarını anlattılar.
İKLİM HAREKETİNİN SESİ YERELDEN YÜKSELMELİ
350 Türkiye’den Efe Baysal ise, ‘İklim için Kentler’in asıl amacının iklim hareketinin sesini yerelden yükseltmek olduğunu belirtti. Nasıl bir gezegende yaşayacağımızı adil, eşitlikçi, iklim dostu kentleri nasıl kuracağımızla ilgili olduğunu belirten Baysal, tüm kentlileri aktif yurttaş olmaya çağırdı ve yerel yönetimlerinden iklim için harekete geçmelerini talep etmeye davet etti. KENTLERDE YENİLENEBİLİR ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLAMALI
Kampanya kapsamında yerel yönetimlere yol göstermesi amacıyla hazırlanan rehbere göre, küresel ölçekte kentler doğal kaynak tüketiminin yüzde 75’inden, birincil enerji kullanımının yüzde 60 ila yüzde 75’inden ve karbondioksit salımlarının yüzde 70’inden sorumlu durumda. Küresel ısınmayı ortalama 1,5 °C sınırında tutabilmek için, 2050 yılına kadar kentlerde binalardan kaynaklı sera gazı salımlarının bugünkü seviyesinin yüzde 80 – yüzde 90 altına çekilmesi, toplam elektrik üretiminin en az yüzde 75 – yüzde 80’inin yenilenebilir enerji yoluyla elde edilmesi ve ulaşımda enerji kullanımının en az yüzde 30 azaltılması gerekiyor. AB’de bulunan 885 kentin üçte ikisi de bu yönde adım atmak için salım azaltım ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı uyum çalışmalarında bulunuyor. Küresel ölçekte ise 9 bin 400 kent, 20 bin civarında iklim dostu projeyi hayata geçirmekte. Rehber aynı zamanda, hem dünyadan hem Türkiye’den örneklerle iklim değişikliğiyle mücadelede belediyelerin iklim eylem planının adım adım nasıl katılımcı bir şekilde hazırlanabileceğini anlatıyor.


‘BEN HEP SENİN YANINDAYDIM’
Bazen bir film, bazen bir dostluk ifadesi, bazen şöhretin eşiğindeki sevgiliye destek, bazen bir vefa yemini, bazen teselli: Ben Hep Senin Yanındaydım. Nejat İşler’in kalbinden, aklından, hayalinden hikâyeler…
Nejat İşler, Can Yayınları’ndan çıkan ve 100 binin üzerinde satan ilk kitabı Gerçek Hesap Bu!’dan sonra Ben Hep Senin Yanındaydım’la romandan yaşamöyküsüne, psikolojiden bilime, her alanda ufuk açan, hayata anlam katan kitaplar yayımlama amacıyla 2019 yılında Can Yayınları bünyesinde kurulan Mundi’de!
Nejat İşler, Ben Hep Senin Yanındaydım’da kimi aynı kadın için birbiriyle yarışan iki dost, kimi bir beyaz yakalının katıldığı zoraki doğum günü kutlaması, kimi de Bodrum’da büyük bir yıkımın ardından bir bohemin yaşamı üzerine sıcak ve içten, özellikler taşıyan hikâyeleriyle karşımıza çıkıyor.

Whatsapp
google_160x600