TAŞINMAZ YÖNETİMİ PROJESİNE TRAKYAKA’DAN DESTEK

Malkara Belediyesi’nin Trakya Kalkınma Ajansına 2018 Yılı Teknik Destek Programı Eylül –Ekim Döneminde sunduğu ve ajans tarafından destek almaya hak kazanan TR21/18/TD/0035 Referans Numaralı “Yerel Yönetimlerde Taşınmaz Yönetimi Eğitimi” projesi Trakya Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi.
22.11.2018
209 kez okundu

Proje doğrultusunda yapılan açıklamada; “Projenin eğitim süresi 5 gün olup danışmanlık süresi 25 saattir. Destek almaya hak kazanan projemiz ile Belediyemizin temel görevlerinden birisi olan taşınmaz yönetimi alanında; kentleşme ve taşınmazların etkin kullanımı sorunlarına etkin çözümler getirilebilmesi için Coğrafi Bilgi Sistemi projesinin etkinliği söz konusu olduğundan Belediyemiz 2017 yılında destek almaya hak kazandığı TR21/17/TD/0067 referans numaralı NETCAD ile Teknik Personel Eğitimi isimli projemiz ile bu eğitimin zeminine hazırlık yapılmıştır.”
PERSONELİN MESLEKİ GELİŞİMİ DESTEKLENECEK
“Çok sayıda birbirinden bağımsız, farklı birimler tarafından üretilmiş bilgilerin organize edilmeden kullanılması sadece bilgi kirliliğine yol açacağından Belediyemizin kurumsal kimliği altında bu eğitime oldukça önem verilmiştir. NETCAD Coğrafi Bilgi Sistemi Eğitimimiz ile bu almayı planladığımız eğitimi birleştirerek Belediyemize tahsis edilmiş olan taşınmazların tahsis amacına uygun olarak kullanılmasından kayıt ve kontrollerinin bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak, yönetmelik eki icmal cetvellerinin oluşturulması, tahsis edilmiş ya da kiralanmış olan taşınmazların amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak, başka idarelere veya kişilere tahsis amacı dışında kullandırmamak, taşınmazın bakım ve onarımlarını yaptırmak, tarihi kültürel bir yapı iş korunması ve tadilatını ilgili mercilere bildirerek yaptırılmasını sağlamak, şeffaf ve erişebilir tutulup tutulmadığını kontrol etmek ve ettirme konularında personelin gelişmelere uyum sağlaması teşvik edilerek personelin mesleki gelişimi desteklenmiş olacaktır. Destek almaya hak kazanan ‘Yerel Yönetimlerde Taşınmaz Yönetimi Eğitimi’ başlıklı projenin sözleşmesi Aralık ayı içerisinde Trakya Kalkınma Ajansı binasında imzalanacaktır” ifadelerine yer verildi.        
Erdi KURU