TAŞINMAZ YÖNETİMİ EĞİTİMİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Malkara Belediyesi’nin Trakya Kalkınma Ajansı’na 2018 Yılı Teknik Destek Programı Eylül - Ekim döneminde sunduğu TR21 / 18 / TD / 0035 numaralı ‘Yerel Yönetimlerde Taşınmaz Yönetimi Eğitimi’ isimli proje protokolü imzalandı.
11.12.2018
187 kez okundu

‘Yerel Yönetimlerde Taşınmaz Yönetimi Eğitimi’ isimli proje protokolü 10 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 10.00'da Trakya Kalkınma Ajansı Binası toplantı salonunda Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin arasında imzalandı. Yapılan açıklamada proje doğrultusunda; “Yerel Yönetimlerde Taşınmaz Yönetimi Eğitimi isimli projenin eğitim süresi 5 gün olup eğitim Aralık 2018 ile Ocak 2019 ayları içerisinde ve Malkara Belediye Akademisi Binasında ve Malkara Belediyesi Hizmet Binasında başlayacaktır.”
AMACINA UYGUNLUĞU KONTROL EDİLECEK
“Belediye personelinin bir önceki proje eğitimi faaliyetine (NETCAD) ve önceki projenin devamı olarak gerçekleşecek olan proje eğitimi faaliyetine katılımının gerçekleşmesi sonrası Malkara Belediyesine tahsis edilmiş olan taşınmazların tahsis amacına uygun olarak kullanılmasından kayıt ve kontrollerinin bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak, yönetmelik eki icmal cetvellerinin oluşturulması, tahsis edilmiş ya da kiralanmış olan taşınmazların amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak, başka idarelere veya kişilere tahsis amacı dışında kullandırmamak, taşınmazın bakım ve onarımlarını yaptırmak, tarihi kültürel bir yapı is korunması ve tadilatını ilgili mercilere bildirerek yaptırılmasını sağlamak, şeffaf ve erişebilir tutulup tutulmadığını kontrol etmek ve ettirme konularında personelin gelişmelere uyum sağlaması teşvik edilerek Belediye personelinin mesleki gelişimi desteklenmiş olacaktır” denildi.
Erdi KURU