PROSTATİT (Prostat Enfeksiyonu) Nedir?

Çorlu Özel Reyap Hastanesi Üroloji Uzmanı Op.Dr.O.Melih Beysel, prostatit (prostat enfeksiyonu) hakkında bilgi verdi. Beysel, yaptığı açıklamada “Prostatitin nedenleri, uygulanan tedaviler ve oluşum mekanizmaları halen tartışmalıdır” dedi.
09 11 2015
5950 kez okundu

 

1800’lü yılların başında belirtilip tanımlaması yapılan “Prostatit” kelime anlamı olarak prostat bezinin enfeksiyonu olsa da üriner sistem bulguları, enflamasyon, prostat kökenli ağrı ve nedeni tam olarak anlaşılamayan klinik tabloyu ifade etmek için kullanılır. Nedenleri, uygulanan tedaviler ve oluşum mekanizmaları halen tartışmalıdır. Prostatitli hastaların ancak%5-10’unda etken bakterinin gösterilebilir olması, klinik olarak prostatit tanısı konan hastaların doku çalışmalarında bu bulguların olmaması ya da tam tersi durum olması henüz tam olarak açıklanamamıştır.

1974 yılından itibaren

1-   Akut bakteriyal prostatit

2-   Kronik bakteriyal prostatit

3-   Non-bakteriyal prostatit

4-   Prostadini olarak sınıflandırılarak değerlendirilmiştir.

1998 yılından itibaren ise Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan sınıflama kullanılır hale gelmiştir.

Kategori I

Prostatın akut enfeksiyonu

Kateogori II

Prostatın kronik  bakteriyal enfeksiyonu

Kateogori III

Kronik Pelvik Ağrı Sendromu(KPAS): Standart yöntemlerle prostat içinde bakteri saptanmadan kronik üro-genital ağrı olması

Kateogori IIIA(inflamatuar)

Prostat masajı sonrası idrar sedimentinde, semende veya prostat sekresyonunda belirgin (>10) lökosit olması

Kateogori IIB(Non-inflamatuar)

Prostat masajı sonrası idrar sedimentinde, semende veya prostat sekresyonunda önemsiz (<10)sayıda lökosit olması

Kateogori IV

Herhangi bir yakınması olmyanlarda çeşitli ürolojik problemler nedeniyle yapılan araştırmalarda vücut sıvısı veye doku örneğinde lökosit veya bakteri bulunmasıdır.

 Eskiden tanıda kullanılan 4 kadeh testinin pratik olarak uygulanabilirliğinin zor olması nedeniyle günümüzde 2 kadeh testi kullanılabilmektedir.
Kateogori I:  Akut Bakteriyal Prostatit
Oluşumunda idrar yolu enfeksiyonları, tedavi edilmemiş idrar yolu enfeksiyonlu hastalarda yapılan transüretral cerrahi girişimler, sonda takılması, akut epididimit, üretra darlığı, nörojen mesane, anal cinsel ilişki, eşlik eden ve enfeksyon oluşumunu kolaylaştıran immün yetmezlik ve Diyabet gibi hastalıklar… rol oynamaktadır. Prostat içine idrarın geri kaçışı önemli bir oluşum mekanizmasidir. En sık rastlanan etmen E.Coli’dir(%65-80).  İrritatif ve tıkayıcı işeme bulguları, ani başlayan yüksek ateş(%60), terleme, halsizlik, bulantı-kusma, perineal ya da suprapubik ağrı(%38-81), eklem ve kas ağrıları, apseler, epididimit, sistit, bakteriyemi ve septik şok görülebilmektedir. Kan prostat spesifik antijen(PSA) değerlerinde ani ve hızlı yükselmeler olabilir. 1 aydan uzun sürerse prostat kanseri açısından değerlendirmeye alınmalıdır. Transrektal ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme gerektiği yer ve şekilde görüntülemede kullanılabilir. İdrar yapamama durumlarında tedavi süresince  ön planda suprapubik drenaj tercih edilir. Apse saptandığında transüretral veya perineal yolla drene edilir. Tedavisi dinamik olarak doktorunuz tarafından genellikle hastanede gözlem altında yapılır. Tedavi süreci tablonun şiddetine göre 2-6 hafta sürer.
Kategori II: Kronik Bakteriyal Prostatit(%2-5)
Prostat bezi içerisinde bölgesel olarak yerleşmiş bakterilerin neden olduğu tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonlarıdır.  En sık rastlanan etmen E.Coli’dir(%80).  Çinko azlığı, iyi huylu prostat büyümesi, büyük prostat taşları, genetik faktörler, otoimmün fakatörler, fazla kilo, seksüel aktivite çeşitliliği, vazektomi operasyonu geçirmek,  geçirilimiş tranüretral cerrahi girişimler kolaylaştırcı faktörler arasında sayılabilir.Hastalık sırasında akut alevlenmeler görülür. Bu dönemlerde irritatif ve tıkayıcı işeme bulguları, spermde kan görülmesi, kas ağrıları, skrotal ve perineal ağrılar gözlenirken; dönemler arası tamamen normal olabilir. Spesifik bir radyolojik görüntüleme yöntemi  yoktur.  Klinik ve laboratuar değerler kombine edilerek tanı konur. Tedavi süreci 4-12 hafta sürebilmektedir.
Kategori III: Kronik Pelvik Ağrı Sendromu(%90-95)
Erkeklerin yaklaşık %30’unun hayatlarının herhangi bir döneminde yukarıda anlatılan bulgulardan bir veya daha fazlasını gösterdikleri belirlenmiştir.
Oluşum nedenleri:
1-   Yüksek basınçlı işeme:  Bu işeme şekliye birlikte idrar prostat içine geri kaçmakta ve meydana  gelen doku içi reaksiyon klinik tabloyu oluşturmaktadır. Hastaların %5-53’ünde mevcuttur.
2-   Detrusor-Sfinkter uyumsuzluğu: İşeme esnasında idrar tutucu kasın gevşemeyip aksine kasılması.
3-   Mikroorganizmalar: %7-10 hastad saptanan, normalde bu bölgede görülmeyen, enstrümantasyon veya  cinsel ilişkiyle geldiği varsayılan mikroorganizmalardır.
4-   Pelvik taban kaslarında bozukluk
5-   Otoimmün ve genetik mekanizmalar
6-   Psikolojik nedenler:  KPAS’lu hastaların bir kısmında kişilik bozukluklarının olduğu ve bu durumun hem hastalık nedeni olabileceği hem de bulguları arttırabileceği gösterilmiştir.
7-   Üriner sitem iç yüzey epitelindeki bozuluklar
8-   Sıcak bölgeler ve gün ışığına fazla maruz kalma
9-   Çok oturanlar ve sürücüler
DOKU BASINCI YÜKSEKLİĞİ
Ağrı nedenleri arasında doku basıncının yüksek olması, semende ürat kristallaeri, oksidatif stres, potasyum kanal bozukluğu, hücre içinde artış gösteren sinirsel ve enflemtuar çeşitli belirteçler sayılabilir. Klinik tablo ve bulgularlara göre değişmekle birlikte; tedavi konusunda henüz tam bir görüş birliği sağlanabilmiş değildir. 2-12 hafta arasında, değişen form ve şekillerde olan tedavi, tedavi  alternatifleri ve süreç hakkında doktorunuz en doğru bilgiyi verecektir.
KISIRLIK OLUŞUR
Prostatit tablolarının anatomik, fizyolojik ve psikolojik durumlarda yapabileceği bozukluklar nedeni ile kısırlık ve ereksiyon problemi oluşturabileceği belirtilmiştir. Prostatın anatomik lokalizasyonu, damar yapısı, doku içi yerleşim farklılığı nedeniyle; prostatit tedavi süreci uzun süreleri kapsayabilmektedir. Bu durum da sağlıklı bir tedavi süreci için doktor-hasta uyumunu ön plana çıkarmaktadır.
Op.Dr.O.Melih Beysel
Çorlu Özel Reyap Hastanesi 
Üroloji Uzmanı

 

 

Whatsapp
google_160x600