Milletvekili olmak için bazı şartlar nedir?

1946 Demokrat Parti’nin tüzüğünde deniliyor ki; (Genel Başkanın değil G.İ.K’in yalnızca 6 müsteşar düzeyinde kişiyi aday yapma yetkisi vardı) şimdi becerikli, maharetli danışmanlar, daire başkanları, belediye başkanları, genel müdür ve valiler geçmişlerini temizlemeden adaylık yarışındalar, seçilirse ne alâ, seçilemezse bir üste kadro garanti nasılsa!..
15.05.2018
302 kez okundu
kiyikose@devrimgazetesi.com.tr

Bakınız Sultanahmet Camii şerifine imam olabilmek için 12 şart koymuş ecdadımız, milletvekili olmak için tespit ettiği asgari şartlar; her aday kendisini önce bu eleklerde elesinler de bir ederini görelim.
İşte dedemin devletinde mebus olma kriterleri:

1- Milletvekili adayı, aday olacağı şehirde uzun süreli oturmuş, yaşamış olmalı, halkın mizacını iyi bilmeli. Bir şehirde oturmamış veya çıkıp gideli uzun zaman olmuş adamların adamlığını bozup bozmadığı bilinemez.
2- Şehre yarayacak her türlü kanunu ve o şehir halkının saadetini icap edecek şeyleri düşünüp, halkın isteklerinin önünde fikir üretmeye, bilgi toplamaya muktedir olmalıdır.
3- Devletin şan ve şerefini düşünmeyecek kadar cahil olmamalı, sefih de olmamalı. Kendi malı kendine teslim edilemeyen sefih bir adama bu gibi vazife verilmemeli.
4- Hükümetin kanunsuz ve haksız işlerini yapanın yüzüne söylemek hususunda kimseden korkup çekinmemeli, bu uğurda ölmekten bile kaçınmamalı, dünya için kimseye müdana etmemelidir.
5- Parayı görünce her şeye boyun eğecek kadar bağrı yufkalardan ve parayı çok sevenlerden olmamalıdır. Yoksa milletin menfaati zayii olmak ihtimali ziyadeleşir ve memleketi açık açık uçuruma sürükler.
6- İkbalini muhafaza etmek ve başka bir menfaatini korumak için şuna buna yüzsuyu dökmüş (ağlamış) olmamalıdır. Hak terazisinden haksız sıfatıyla inmemelidir.
7- Madeni Has, Terki Temas, Rüşvet ve İltimas gibi sıfatlarla adı anılmamalı.
8- Halk içerisinde zalim, işkenceci ve tepeden bakanlardan olmamalıdır.
9- İkiyüzlü, iki sözlü, adamlardan da milletvekili olamaz.
10- Şunun bunun ayıbını arayan, daima iki kişi arasındaki gizli sırları ifşa eden, hiç yoktan tertip türetenler de aday gösterilmemelidirler.
11- Milletvekilliği bittikten sonra kendini idare edecek bir işi veya varidatı olmayanlar da aday gösterilmemeli. Bu özellikleri olmayan kişiler hükümetin ayıbını örtüp boyun eğmeye mecbur kalırlar, halka zulümkar olurlar.
(Hürriyet’ten…)


Ödül almaya geldiler 18 milyar TL’lik faturayla döndüler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söylüyor: “AK Parti Genel Başkanı TOBB’un Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni’nde yaptığı konuşmada bir yandan piyasa ekonomisinin işleyişine bağlılığından bahsederken, diğer yandan ideolojik bir yaklaşımla faize müdahale sinyali vermiştir. Özellikle ekonominin kırılganlaştığı dönemlerde sorumluluk makamında olanların ‘gırtlaklarının dokuz boğum olduğunu, dokuz kere düşünüp bir defa konuşmaları gerektiğini’ unutmamaları gerekir. Hele bu kadrolar yanlış politikalarıyla ülkemizi dünyanın en kırılgan ekonomileri arasına sokmuşlarsa ne söylediklerine çok daha fazla dikkat etmelidirler.
AK Parti Genel Başkanının törende kerameti kendinden menkul enflasyon faiz teorisini yeniden dillendirmesi ardından da piyasalara seçimden sonrası için sopa göstermesiyle 4,20 TL seviyelerinde olan dolar kuru, yeniden 4,30 TL’nin üzerine sıçramıştır. Dolar kurundaki bu artış, TOBB üyesi de olan ve oraya ödül almaya gelen reel sektör şirketlerinin 18 milyar TL kur farkı zararı yazmasına neden olmuştur.
BENZER ÜLKELERDEN HIZLA AYRIŞIYORUZ
AK Parti Genel Başkanı konuşmasında bir yandan küresel koşullardaki bozulmayı bahane ederek sorumluluktan sıyrılmaya çalışmakta, diğer yandan ekonomide yaşanan istikrarsızlığın arkasında yabancı düşmanların parmağı olduğunu söylemektedir. Birincisi istikrarsızlığın ve güvensizliğin nedeni dünyadaki gelişmelerse Türkiye neden benzer ekonomilerden hızla ayrışmaktadır? Türk Lirası, yıl başından bu yana, Dolar karşısında yüzde 12 değer kaybetmiştir. Bu benzer ülke para birimleri içinde en hızlı değer kaybıdır. Paramız pul olurken, milletimiz de her geçen gün bize benzeyen ülke vatandaşlarından daha hızlı fukaralaşmaktadır.
Aynı AK Parti Genel Başkanı, 16 yıldır iktidarda olduğunu unutarak, faiz lobisiyle hesaplaşmak için şimdi 24 Haziran sonrasına randevu vermektedir. O zaman sormak gerekir madem faiz lobisiyle hesaplaşmak gerekiyordu, neden 16 yıl bekledin? Kim elini tuttu? Kış lastiği için bile KHK çıkarma yetkini kullanırken, bunu da bir kararnameyle çözebilirdin. 16 yılda yapamadığını, 24 Haziran’dan sonra yapacağına neden inanalım? Faiz lobisiyle mücadele lafla değil, ülkemizin rekabet gücü ve tasarruflarını artıracak doğru politikalarla olur. Bu politikaları 16 yıldır uygulamayanlar, şimdi lafla peynir gemisi yürütmeye çalışıyor.
Milletimiz bu tutarsız, gerçek ötesi ve popülist söylemlerden artık sıkıldı. Ülkemizde güven ve istikrarın önündeki en büyük engel olan ve milletimizin cebindeki, mutfağındaki yangını her geçen daha da büyüten, bu metal yorgunu kadrolara 24 Haziran’da milletçe, “TAMAM, artık git” diyeceğiz.