MALKARA TSO YILIN SON MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası 2018 Aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.
28.12.2018
217 kez okundu

TSO Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Bilgin ile meclis üyeleri Salih Güler, Mehmet Eskicioğlu ve Genel Sekreter Sinan Beşer divanda yer aldılar.
Toplantıda, TSO’nun 2018 yılı Kasım ayına ait aylık mizanı ve eklerinin tetkiki yapılarak gündemin öteki maddelerine geçildi. İkinci maddede, Boşalan Hesapları İnceleme Komisyonuna; Tolga Yılmaz, Mutlu Altay, Mehmet Eskicioğlu ile İrfan Macar seçildiler.
2019 yılı Kaydiye ve yıllık Aidat ücret Tarife Cetveli ile 2019 yılı yapılan hizmet karşılığı alınacak ücret tarifesi ve eklerinin tetkiki yapıldı. Beşinci maddede, 2019 yılı Harcırah Talimatnamesinin tetkiki ile Genel Sekreter Sinan Beşer, Harcırah miktarları hakkında açıklamada bulundu.
2019 yılı daimi memur Kadro Cetveli tetkikinin ardından 2019 yılı tahmini Gelir ve Gider Bütçesi 830 bin TL olarak saptandı.
OSB İLE İLGİLİ GELİŞMELER
Gündemin 8. maddesinde Malkara Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirmede bulunan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ümran Bilgin, Malkara OSB yönetim kurulunun 15 kişiden müteşekkil olduğunu belirterek, Organize Sanayi Bölgesinde 4 fabrikanın daha faaliyete geçmesinin ardından, OSB yönetiminin sanayicilerden oluşacağını dile getirdi.
Toplantıda, 2019 yılı asgari ücreti hakkında yapılan açıklamada; 1 Aralık 2019 – 31 Aralık 2019 brüt ücret 2 bin 558 TL, net ücretin 2.020 TL olduğu belirtildi. Toplantıda gelen yazıların okunmasını müteakiben KOSGEB Tekirdağ İl Müdürü Esin Sayın tarafından KOSGEB destekleri sunumu gerçekleştirildi.


Önder TABAK