MALKARA BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİSİ TOPLANDI

Malkara Belediyesi Mayıs Ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkan Vekili Birsen Karataş Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesi Belediye Başkan V. Hüseyin Vasfi Güner tarafından yeni seçilen meclis üyelerine rozetleri takıldı.
06.05.2019
235 kez okundu

Selahattin Karacaoğulları’nın Adalet Ve Kalkınma Partisi’nden istifası ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Meclis üyeliğine devam etme dilekçesi okunarak oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 1. maddesinde Çiftçi Malları Koruma (ÇMK) meclis azalığına 5 asil, 5 yedek üye seçimi aday çıkmadığından yapılamadı. Gündemin 2. maddesinde gerçekleştirilen seçimde ÇMK Murakabe Heyeti için 5 kişilik asil üyeliklere; Mustafa Gündüz, Recep İrez, Akgül Öztürk, Nihat Bayru ve Ahmet Işık; yedek üyeliklere ise Rasim Arslan, Tuncay Güvelçe, Ünal Arslan, Yaşar Kumdereli ve Recep Yaver seçildiler.
DİĞER MADDELER
Madde 3: Toplu sözleşme yapılması ve Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’a tam yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Madde 4: Kozyörük Mahallesi’nde belirlenen arazinin MTA’ya bedelli tahsisi hakkındaki Komisyon raporu görüşülerek kabul edildi. 5. maddede yer alan Taekwondo Spor Kulübü’nün yurt dışı çıkış izni hakkındaki Komisyon Raporu görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. Madde 6: Küçük Sanayi Sitesi’nde yapılaşma şartlarının düzenlenmesine ilişkin plan değişikliği hakkında İmar Komisyon raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 7. maddesinde 364 ada, 2. ve 3. parsele ilişkin, 8. maddede Balabancık Mahallesi Plan notlarının düzenlenmesine ilişkin, 9. maddede Belediye Hizmet alanına ilişkin Plan Değişikliği Düzenlenmesi, 10. maddede Kozyörük Mahallesi İmar Planına Plan notları eklenmesine ilişkin plan değişikliği hakkında İmar Komisyon Raporu, 11. maddede Sağlamtaş Mahallesi İmar Planı notlarına ilişkin Plan değişikliği hakkında İmar Komisyon Raporu, 12. maddede İbadet yerlerinin Taks ve Kaks Alanlarına ilişkin Plan değişikliği hakkında İmar Komisyon raporu oybirliğiyle, 13. maddede kamu alanlarında kat yüksekliğine ilişkin Plan Notu değişikliği hakkında İmar Komisyon raporu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.
KIRSAL HİZMET KOMİSYONUNA TURGUTLUGİL SEÇİLDİ
14. Maddede istifa nedeniyle eksilen ‘Kırsal Hizmet ve Mera Islah Komisyonuna’ açık oylama usulü ile yapılan seçimde Osman Turgutlugil oy birliğiyle seçildi. Madde 15: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Doğal Gaz Basınç İstasyonlarının onaylı uygulama Planına işlenmesi hakkında yazısı İmar Komisyonu’na havale edildi. Madde 16: Mali Hizmet Md.’nün 2018 yılı kesin hesabı ve taşınır kesin hesabı hakkında yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
BİR GÜNDEM DIŞI MADDE GÖRÜŞÜLDÜ
Gündem dışı 1. Maddede yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Belediye Meclis üyesi Başkan yardımcılarının aylık ödeneklerinin belirlenmesi hakkında yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.


Önder TABAK