MALKARA BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Malkara Belediyesi Haziran Ayı Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul başkanlığında gerçekleştirildi. CHP’li meclis üyesi Ersan Tepe ile AK Parti meclis üyesi Dursun Kocabaş mazeretlerinden ötürü toplantıya katılamadı.
12.06.2019
188 kez okundu

Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’un açılış konuşmasını müteakiben yoklama ve saygı duruşunun ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 1. maddesinde Doğalgaz Basınç İstasyonlarına ilişkin plan notu değişikliği hakkındaki İmar Komisyon Raporu görüşülerek, Malkara İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına, Doğal Gaz basınç istasyonlarının Park alanlarına ‘Teknik Alt Yapı Alanı’ olarak işlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Madde 2: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 443 ada, 2,3,4 parsel Askeri Alan (Eken Kışlası)Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkındaki yazısı görüşülerek İmar Komisyonuna havale edildi.
GÖLET ALANLARI BÜYÜKŞEHİR’E DEVREDİLECEK
Madde 3: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22 adet Taşınmazın zeminde Gölet olarak kullanılan gölet alanlarının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine devri hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Madde 4: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Kırıkali Mahallesi Hakkındaki yazısının komisyona havalesine karar verildi.
5. Maddede, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Gerçem Parkı’nın kiralanması hakkındaki yazısı Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi kararlaştırıldı.
Madde 6: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ekli listede bulunan taşınmazların satışı hakkındaki yazısı görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.
Gündem Dışı 1. Maddede Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün Sulh ve Ödeme Protokolü hakkındaki yazısı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Önder TABAK