MAHKEMEDEN RET

Çorlu’da yapılmak istenen çamur susuzlaştırma projesi ile ilgili Çorlu Belediyesi’nin Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi’nde Tekirdağ Valiliğinin ‘ÇED gerekli değildir’ kararına karşı açmış olduğu yürütmeyi durdurma istemli iptal davasında mahkeme kararı iptal etti.
27 02 2021
345 kez okundu

Gazeteniz Devrim’de ilk olarak 17 Eylül 2020 tarihinde “Çorlu ‘Çöp’ Merkezi Oluyor” başlığıyla ve 2 Şubat 2021 tarihinde de “Bilirkişi Raporunda Proje Dersi” başlığıyla yayınlanan haberlerle gündeme getirdiğimiz Çorlu’da yapılmak istenen çamur susuzlaştırma projesi ile ilgili Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal etti. 

BİLİRKİŞİLER DERS VERDİ

Çorlu’da yapılmak istenen çamur susuzlaştırma projesi ile ilgili Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmıştı. Mahkemenin atadığı bilirkişiler hazırladıkları raporunun sonunda “Çamur susuzlaştırma ve çamur kurutma arasındaki farkın açıklandığı bilgi notu” başlıklı bir açıklama ekleyerek proje konusundaki susuzlaştırma – kurutma kavramlarını öğreten bir ders de vermişleri.

SUSUZLAŞTIRMA-KURUTMA ÇELİŞKİSİNE MAHKEMEDEN RET

Çorlu’nun Yenice Mahallesi sınırları içinde kalan, TESKİ evsel atık tesisinin yakınında bulunan alana kurulması planlanan ‘çamur susuzlaştırma tesisi’ Tekirdağ Valiliğince ‘ÇED gerekli değildir kararı’ ile onaylanmıştı. Bu karar üzerine Çorlu Belediyesi, Tekirdağ 1. İdare Mahkemesinde ÇED gerekli değildir kararına karşı yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açmıştı. Davayı karara bağlayan Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi Tekirdağ Valiliğinin ÇED gerekli değildir kararını iptal etti.

Göksel GÜRSOY

 

 

 

 

 

Whatsapp
google_160x600