KIBRIS (2)

15 05 2019
334 kez okundu
imbik@devrimgazetesi.com.tr

1967 Temmuz ayından itibaren Yunan hükümetinin Kıbrıs’ta bir Enosis darbesi yapacağına veya Kıbrıs meselesini Enosis esası üzerinden çözümlemek istediğine dair söylentiler dolaşmış ve gerek hükümet yetkilileri, gerek Dışişleri Bakanlığı yaptıkları açıklamalarda Türkiye’nin Enosis’i hiç bir zaman kabul etmeyeceğini kesin bir dille belirtmişlerdir.
6 Eylül’de Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel ile Yunan Başbakanı Kollias’ın, 9 Eylül’de Keşan’da ve 10 Eylül’de de Dedeağaç’ta buluşarak, Kıbrıs meselesi dahil, Türk-Yunan münasebetlerini alakadar eden bütün meseleleri görüşecekleri bildirilmiştir. Başbakan Demirel’in sonrada 12 Eylül’de Ankara’da yaptığı basın toplantısından anlaşıldığına göre, ikili görüşme isteği Yunan tarafından gelmiştir.
Türk-Yunan Başbakanları, önceden tespit edildiği üzere, heyetler halinde, 9 Eylül’de Keşan’da ve 10 Eylül’de de Dedeağaç’ta görüşmeler yapmışlardır. Esasında görüşmeler fazla sürmeden Keşan’da bitmiştir. Dedeağaç görüşmeleri göstermelik olmuştur. Zira, Keşan toplantısı başlar başlamaz, Yunan tarafı yazılı bir teklifte bulunmuştur. Bu teklife göre, Türkiye Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesine, yani Enosis’e razı olacak, buna karşılık Türkiye’ye Batı Trakya sınırlarında bazı tavizler verilecekti. Böyle bir teklif 1966 yılında Stefanopulos hükümeti tarafından da Türkiye’ye yapılmış, fakat Türkiye tarafından derhal reddedilmişti. Bu sefer de Türkiye Başbakanı aynı şekilde tereddüt etmeden reddedince, görüşecek pek bir şey kalmamıştı. Fakat Yunan tarafının ricası üzerine, görüşmelere göstermelik de olsa, devam edilmiştir. 10 Eylül 1967’de yayınlanan ortak bildiri, Kıbrıs meselesinin, Türk-Yunan münasebetlerinin temel unsuru olduğunu vurgulamış, tarafların, Kıbrıs meselesine ait görüşmelerini yaklaştırma imkânlarını arayacaklarını, adada gerginliğin artmasına sebep olacak hareketlerden kaçınacaklarını belirtmiş ve antlaşmalara riayet hususunda da tarafların görüşleri arasında "uygunluk" bulunduğunu müşahede etmiştir. Bu "uygunluk"a rağmen, Yunan cuntası Kasım ayında bir Enosis teşebbüsüne girişecek ve bu da yeni Kıbrıs buhranının ortaya çıkmasına sebep olacaktır.
Başbakan Demirel’in Sovyet Rusya’yı ziyaret ettiği sırada da, 18-25 Eylül günlerinde bir Türk Parlamento heyeti de Yugoslavya’yı ziyaret ediyordu.
Keşan ve Dedeağaç görüşmeleri ile daha sonraki günlerde Türkiye’nin Enosis karşısındaki kararlı tutumunu gören ve bir pazarlığa yanaşmayacağını anlayan Yunan cuntası, Dedeağaç bildirisinde gerginlikten kaçınmayı vaat ettiği halde, bir Enosis teşebbüsü için hazırlıklarını arttırdı. Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan Yunanistan "Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı" General Spandidakis, 21 Ekim’de verdiği demeçte, "Kıbrıs meselesine, Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşmesinden başka bir çözüm yolu bulunamaz" diyordu. Ekim ayı sonlarında ise, Trakya’daki Türk toplumuna karşı Yunan hükümetinin yeni baskılara başladığı bildiriliyordu.
-DEVAM EDECEK-

Whatsapp
google_160x600