ERKEN SEÇİME DOĞRU

13.03.2018
418 kez okundu
imbik@devrimgazetesi.com.tr

Efendim, ‘fala inanma falsız da kalma’ derler büyüklerimiz. Benim yazdıklarım bir fal değil! Bir öngörü.
2016 yılında yazdığım bir yazıda bir yıllık bir hata yapmışım ve gerekçemi de aşağıdaki yazımda açıklamışım. Siz siz olun; ülkemizin yeniden dizayn edilmesi açısından ve de; köprüden son çıkış noktası olacak olan erken seçime hazır olun!
TAKVİM YAPRAKLARI VE TARİHTE BU GÜN AKP DİRENİYOR!
Halâ var mıdır bilmiyorum ama; benim çocukluk ve gençlik yıllarımda “Saatli Maarif Takvimi” isimli bir takvim vardı ve bu takvim halkımız tarafından tercih edilirdi.
Neden tercih edilmesin ki; içerisinde yer alan bilgiler halkımızın eğitim düzeyini etkilemese de bilgi düzeyinin yükselmesine yardımcı olurdu. Hatta geçmiş yıllardaki hava tahminlerinden hareket ile o günkü hava tahminlerini, tabiat olaylarını yazardı!. Gerçi bu yıllarda yayınlanıp yayınlamadığını bilmiyorum ama; eğer yayınlansaydı, bu günlere ilişkin hava tahminlerini, dünyamızdaki kirlenme nedeniyle, asla tutturamazdı!..
Yukarıda sözünü ettiğim takvimin “Tarihte Bu Gün” isimli sayfalarında ise tarihe ve tarihsel olaylara meraklı olan vatandaşlarımızın bu merakları giderilir ve kendileri bilgilendirilirdi.
İşte tam bu noktada; Ulu Önder Atatürk’ün, bu günleri düşünerek ve de günümüzde, kendi varlıkları sürdüğü sürece, devletin varlığının süreceğini ifade edenlerin olabileceğini düşünerek, söylediğine inandığım: “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat; Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır” sözüne tüm kalbim ile inandığım için; eğer “Saatli Maarif Takvimi” gelecek yıllarda da yayınlaşmış olsaydı, 29 Ekim 2023 tarihli yaprağında ve “Tarihte Bu Gün” başlığı altında herhalde; şu bilgi yer alacaktı: “BU GÜN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 100. YIL DÖNÜMÜ”
Evet, 29.04.2016 tarihinde yazdığım bu uzun yazımın bir yerinde yanılmışım! O da: Bir anayasa taslağı hazırlanacağını tahmin etmekle birlikte; Meclis’ten geçmeyeceğini söylediğim, Yeni Anayasa’nın halk oyuna sunulması ve şaibeli bir şekilde kabul edilmesi! Aslında pek yanılmış olmam ya, neyse!


Şimdi; bu yazımın son bölümlerini paylaşmak istiyorum sizlerle:
2017 yılında meclis içerisinde oluşan yeni dengeler sonucu erken seçime zorlanmış ise de; iktidar bu talebi, toplum üzerinde büyük bir baskı kurarak, geri itmiştir.
2018 yılı başlarında Türkiye’nin güney sınırlarına komşu bir Kürt devleti kurulmasının kaçınılmaz olduğu; bu devletin kurulmasını sağlayan ülkeler tarafından da deklare edilince; Kürt devleti kurucuları (bu kesimden ve paydaşlarından aldığı cesaret ve BOP projesinin tamamen gerçekleşmesi amacı ile) Türkiye’nin Güney ve Doğu bölgesinden toprak talebinde bulununca; Türk halkı ayaklandı ve hükümeti istifaya zorladı. Bu direniş karşısında (kendi iç problemleri de olan hükümet) istifa ederek, erken seçime gitme kararı aldı.
2019 yılı normal seçimlerden önce yapılan 2018 yılı Ekim seçimleri sonrasında ise; mevcut iktidar tüm baskıcı tutumuna karşın, iktidarda kalmayı başaramamış ve Türk halkı arzu ettiği bir yapı içerisinde yaşayacağı “milli” bir koalisyon hükümetini iktidar yapmış olup, bu hükümet: Brüksel toplantılarında İran ve Rusya’nın da desteğini alarak, Suriye’nin içerisinde kanton bölgeleri olsa da; toprak bütünlüğünün sağlanmasını, kurulmuş ve tanınması istenen bir Kürt devletinin ancak; Irak’ın kuzeyinde olabileceğini ve de Türkiye toprak haritasının değişmemesi veya bu sınırlar içerisinde otonom bölgeler olamayacağını savunmuşlardır.
Kuruluşunun 100. yılında, Türkiye Cumhuriyeti halen; Ekim 2022 tarihinde yapılan seçimler sonucu göreve gelen Milli Koalisyon tarafından yönetilmektedir.
Not: Bu yazımda her ne kadar 2018 yılı Ekim ayında erken seçim yapılacağını ifade etmişsem de yeni anayasa oylamasının getirdiği sonuçlar itibariyle erken seçimin 2017 Ekim veya 2018 Mart aylarında yapılma olasılığı doğmuştur.
29.04.2016 


Evet; bu gün takvim yaprakları 14.03.2018 tarihini gösteriyor ve AKP iktidarı yeni gelişmelere karşı direniyor ve vakit kazanmaya çalışıyor. AKP’nin bu çabaları boşunadır ve 2018 Ekim-Kasım aylarında bir erken seçime gitmesi kaçınılmazdır!