BÜTÇEDE HALK YOK

20.12.2017
361 kez okundu
kiyikose@devrimgazetesi.com.tr

2018 bütçesi 80 milyon halkı ilgilendirmesine rağmen, halkın iradesi bütçeye yansımamıştır. Bütçenin hazırlanması süreci çok dar bir zaman içerisine sıkıştırılmıştır. Bununla birlikte, bütçe hakkında halkı temsil eden sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmamış ve alınmamaktadır. Hükümet, halktan toplanan vergilerden oluşan 2018 Bütçesi hakkında halka anlaşılır ve tatmin edici hiçbir bilgi vermemiştir. Kısaca, halkın bütçe hakkı yok sayılmıştır
2018 bütçesine yansımayan, bütçede gösterilmeyen harcamalar bulunmaktadır.  Örneğin; kamu, bir takım mega projeleri, şehir hastaneleri gibi kamu yatırımlarını bizzat kendisi yapmak yerine, kamu-özel ortaklığı denilen bir modelle yapmaktadır. Bir taraftan meclisten geçen (görünür-belli olan) bütçe var, öte yandan, yatırımları özel sektörün üstlendiği paralel bütçe var.
2018 BÜTÇESİNDE DOĞRUDAN VE DOLAYLI VERGİ ORANLARI
• 2018 bütçesinde doğrudan ve dolayı vergilerin toplamı: 667 bin 319 milyar TL
• Doğrudan vergilerin toplamı: 212 bin 742 milyar TL. Doğrudan vergilerin toplam vergiler içindeki payı: yüzde 31.9
• Dolayı vergilerin toplamı: 454 bin 577 milyar TL. Dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payı: yüzde 68.1
KDV, ÖTV ve diğer dolaylı vergiler tüm dünyada en haksız tüketici vergisi olarak adlandırılmaktadır. Türkiye, dolaylı vergide dünyada en başta olan ülkeler arasındadır.
2014’den bu yana para cezalarındaki en yüksek artış 2018 bütçesinde öngörülüyor. Para cezaları, 2016’da yüzde 29.4 artmış, 2017’de yüzde 17.7 azalmış, 2018’de ise yüzde 31.5’lik artış öngörülmüştür. 2018’de toplam ön görülen ceza 12 milyar 81 milyon TL’dir.
Verginin alınması gereken sermaye kesimlerinden (yani çok kazanan sermaye kesimlerinden), vergi ödememek için vergi cennetlerine gidenlerden gerekli vergi alınmadığı gibi, üstüne faiz ödeyerek devlet tarafından borçlanılmaktadır.
Şu anda Türkiye’de vergi almanın meşruiyeti kalmamıştır. Çünkü, vatandaşın ödediği vergi, kendisine kamu hizmeti olarak dönmemektedir.
Ödenen vergiler iç ve dış borçlar ile borç faizlerinin ödenmesine ve sermayeye aktarılmaktadır.Bu anlayış sürdüğü sürece vergi reformu yapmak (adil olsa bile), vergi gelirlerini artırmak bir çözüm sağlayamayacaktır. Özetle, 2018 bütçesi bu açıdan halk adına, işsizler ve yoksullar adına, emekliler adına hiçbir değişiklik getirmemektedir. Aynı tas aynı hamam anlayışı sürmektedir.
Turhan ÇAKAR
Tüketici Hakları Derneği


Antibiyotikleri bilinçsiz kullanıyoruz!
Türkiye’nin en çok oy kullanılan sosyal anket platformu www.poltio.com, kullanıcıları tarafından sorulan ve toplam 20 bin 768 kez yanıtlanan sorularını analiz ederek Türkiye’nin hastalıkla ilgili bakış açısını ortaya serdi. Poltio.com’da sorulan ‘Soğuk algınlığı vs. gibi hastalıklarda doktora gitmeden antibiyotik alıyor musunuz?’ sorusunu cevaplayan 2 bin 895 kişiden yüzde 40.8’i evet dedi. Bin 97 kişinin yüzde 76.1’i ise hastayken antibiyotik bitmeden iyileşince antibiyotiğe devam etmediklerini belirtti. Antibiyotik bitene kadar kullanacaklarını söyleyenlerin oranı yüzde 23.9’da kaldı. “Hasta olduğunuzda/hasta olacağınızı hissettiğinizde ilk hangisinden medet umarsınız?” sorusuna cevap veren bin 787 kişinin yüzde 53.8’i bitkisel yöntemleri seçeneğini işaretledi. Geri kalan yüzde 46.2 ise ilaçlara yöneleceğini ifade etti. 
ŞEFKATİ ANNE KOLLARINDA ARIYORUZ
‘Hasta olduğunuzda size kim baksın istersiniz sorusunu yanıtlayan 4 bin 901 kişiden ‘Annemden başkası beni iyileştiremez’ seçeneği yüzde 56.6 oranla zirvedeyken, cevaplayanların yüzde 20.2’si hastayken sevgililerinin yanlarında olmasını istediklerini belirtti. Aynı soruya yüzde 20.8 hastayken doktora güveneceklerini ifade etti, yüzde 2.5 azınlık ise yakın arkadaşlarını yanlarında istediklerini söyledi.
İŞE GİTMEMEK İÇİN HASTAYIZ DİYENLER ÇOĞUNLUKTA!
Poltio.com’da, ‘Hiç hasta olduğunuz yalanı ile işi ektiğiniz oldu mu?’ sorusunu yanıtlayan 6 bin 914 kişinin yüzde 66’sının cevabı evet olurken, yüzde 34 yalan söylemediklerini belirtti. ‘Hastayken işe gelemeyeceğinizi haber vermek için iş yerini aradığınızda olduğunuzdan daha hasta bir ses tonuyla konuşur musunuz?’ sorusunu yanıtlayan 3 bin 174 kişiden ise sadece yüzde 16.6’sı hayır cevabını verdi; geriye kalan yüzde 83.4 ise daha hasta bir ses tonu ile konuşacaklarını ifade etti.

Firma Rehberi